fbpx

Focus op preventie door gezond gedrag, GGD IJsselland

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

“IJsselland is één van de gezondste regio’s van Nederland”, stelt de GGD IJsselland in haar Agenda Publieke Gezondheid voor de komende vier jaren, die ter bespreking aan college en raad van Zwolle is aangeboden. “Maar er zijn ook grote opgaven.”

Inwoners van de regio worden steeds ouder; de meeste mensen voelen zich over het algemeen gezond en niet beperkt. Maar de opgaven volgen uit het toenemende aantal senioren met chronische aandoeningen en problemen als eenzaamheid. Het versterken van publieke gezondheid kan helpen bij de aanpak van zulke problemen. De GGD vraagt aan de gemeenten kennis te nemen en eventueel te reageren op de voornaamste ontwikkelingen op het gebied van publieke gezondheid en op de agenda van de GGD voor 2019 – 2023.

De omschakeling in de zorg wordt in Nederland, en ook in Zwolle, breed ondersteund. Wethouder Michiel van Willigen (Gezondheidsbeleid): “Vroeger was gezond: niet-ziek. Nu leggen we de nadruk op preventie. We willen mensen sterk maken en regie geven, zodat ze zijn opgewassen tegen de uitdagingen van het leven. Door de nadruk te leggen op gezond leven, kunnen veel ziekten en kwalen worden voorkomen. Dat scheelt niet alleen in de kosten, maar draagt ook bij aan de kwaliteit van leven.”

Op zes punten kunnen mensen aan de slag om langer gezond te blijven: vitaal blijven, mentaal welbevinden, deelnemen in de samenleving, dagelijks functioneren, zingeving en kwaliteit van leven. Om dit te bereiken, werkt de GGD onder meer aan het versterken van samenwerking tussen partners in de zorgketen en het delen van kennis en inzichten. Voor gezonde jeugd ligt de focus op een kansrijke start in de periode rondom de geboorte en de eerste duizend levensdagen. Ook komen thema’s aan bod als ouderschap, hechting en weerbaarheid.

Suïcidepreventie en de aanpak verwarde personen zijn speerpunten op het gebied van psychische gezondheid. Betrokkenheid van de GGD wordt ook steeds vaker gevraagd voor de Omgevingswet. De ‘blue zones-theorie’ (plekken als Okinawa en Sardinië waar mensen dankzij hun leefstijl het oudst worden) kan ideeën opleveren voor de inrichting van een gezonde leefomgeving. Voor senioren werkt de GGD aan méér preventie, participatie in lokale netwerken en betere samenhang tussen wonen, zorg en voorzieningen.

Voor de begroting van 2020 sluit de GGD aan bij enkele belangrijke ontwikkelingen. Eén daarvan is het Nationaal Preventieakkoord van VWS, waarin partijen zich vastleggen op het terugdringen van roken, alcohol en overgewicht. Ook GGD GHOR heeft het akkoord ondertekend. Een belangrijke bijdrage aan preventie zijn ook de nieuwe vaccinatieprogramma’s tegen het rotavirus, meningokokken en kinkhoest (voor zwangere vrouwen). Méér voorlichting moet helpen om de dalende vaccinatiegraad in de regio tegen te gaan.

Lees meer over Leefstijl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *